Jennie Thomasson

(For English read below)

Jag heter Jennie, är 24 år och kommer från Småland. Det senaste året har jag bott i Stockholm. Min största passion i livet är dansen och det var den som fick mig att flytta till Stockholm. Jag har dansat sedan jag var liten, men alltid bara på en hobbynivå 1-2 gånger i veckan. Mest jazz. Ju äldre jag har blivit desto mer har jag insett vad dansen betyder för mig och hur mycket jag behöver den. Det jag har saknat har varit mod. Modet att våga följa min dröm och säga högt och tro på att jag en dag kan bli en professionell dansare.

När jag var 22 år och pluggade till socionom på universitetet bestämde jag mig för att lägga studierna åt sidan och satsa helhjärtat på dansen. Jag tänkte att det är nu eller aldrig. 2016, 23 år gammal, kom jag in på en ettårig dansutbildning på Kulturama i Stockholm. Nu är jag på väg mot en 3-årig yrkesdansarutbilning på Iwanson International School of Contemporary Dance i München, Tyskland.

Som dansare räknas jag redan som gammal. Jag älskar balett men började inte med det förrän jag var 18 år. Det var med nöd och näppe som skolan i Tyskland ville ge mig en chans. Men jag kom in och det är det är det som räknas. Nu vill jag bevisa att jag kan bli en professionell dansare, trots min sena start. Jag är beredd att kämpa hårt för min dröm och ge allt jag har.

Jag tänker mycket och gillar att skriva, dansa och fångas på bild. Så varför inte starta en blogg tänkte jag?

Genom min blogg är ni välkomna att följa mig genom min vardag som dansare. Jag uppdaterar även aktivt på min instagram (jenniethomasson) men här på bloggen får ni följa mig på ett mer djupare plan. Jag hoppas att jag kan inspirera några av er att tro på er själva och våga leva ut ert liv till fullo, oavsett om ni är dansare eller inte. För mig handlar livet om att följa mitt hjärta.  Mitt mål är att alltid vara modig nog att göra det som känns rätt för mig, i själen, oavsett vad andra har för åsikter om mina val.

 

IN ENGLISH

My name is Jennie, I’m 24 years old and I grew up in the south of Sweden in a place called Småland. I’ve been living in Stockholm for the last year. My biggest passion in life is dance and it was because I wanted to develop as I dancer I moved to Stockholm. I’ve been dancing since I was a child, but always on a hobby-level 1-2 times a week. Mostly jazz, just for fun, nothing serious. The older I’ve become the more I have realized what dance really means to me and how much I actually need it. What I have been missing is courage. The courage to dare to follow my dream, to say it out loud and believe in that I one day can become a professional dancer. 

When I was 22 years old, studying at the university to become a social worker, I decided to put my studies on hold and really give dance a chance. I thought  ”It’s now or never”. In 2016, 23 years old, I entered a 1-year dance education at the school Kulturama in Stockholm. Now, in 2017, I’m on my way to Munich, Germany, to spend 3 years at the Iwanson International School of Contemporary Dance to becoma a profesionall dancer.

As a dancer I’m already considered old. I absolutely love ballet but I didn’t start taking ballet clases until I was 18 years old. They barely didn’t accept me to join the dance school in Germany. But in the end I got in and that what’s really matters. I’m so happy they would give me a chance. Now I want to prove that I can become a profesionell dancer, despite my late start. I’m prepared to fight really hard to reach my goal and I will give it all I got.

I’m a person who thinks a lot and I like to write, dance and be captured on photos. So I thought: Why not start a blog?

 

Through my blog you are welcome to follow my everyday life as a dancer. I publish a lot on Instagram too (jenniethomasson) but here on the blog you will be able to follow me on a deeper level I hope that I will be able to inspire some of you to believe in yourself and dare to live your life to the fullest,  whether you are a dancer or not.

To me, living life is to do what your heart tells you to do. Surround yourself with people you love and who make you feel good. My goal is to always be brave enough to do what I feel is right in my heart and fight for it, no matter what others might think about my choice.